Nắng

Cuối cùng mẻ áo 2 Nắng (Too Nắng) đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng đã ra lò. Những vệt cháy nắng trên bề mặt vải thật ấn tượng làm sao. Nếu bạn có ý định sở hữu một hay nhiều cái thì hãy nhanh tay nhé, vì sản phẩm chỉ giới hạn tám mươi mấy cái thôi. Với mỗi hoá đơn áo nắng, bạn sẽ nhận được chọn một chiếc áo trong 8 mươi mấy cái, và chắc chắn cái của bạn sẽ là cái áo nắng độc nhất, không giống bất kì cái áo nào còn lại.

Còn để nói về chuyện đẹp xấu thì…

Để chúng ta có được chiếc áo đặc biệt này, phần lớn là do công sức của trời đất. Cách thiên nhiên tạo ra chiếc áo Hai Nắng thì cũng giống như cách mà she makes Núi Tản Viên, Hồ Tuyên Lâm, Grand Canyon. Mấy cái kỳ quang như thế thì không thể nào là xấu. Mà có xấu đi nữa thì ai lại đi phán xét thiên nhiên bao giờ chứ? Cứ mua về và chiêm nghiệm cái vẻ đẹp độc đáo của nó thôi và nhớ mặc xong đừng vứt áo lung tung trong nhà nhé. Có thể mẹ bạn lấy làm giẻ lau nhà đấy. Vì với chất lượng của áo thì chắc chắn nó sẽ làm tốt cả hai việc đó ạ.

Hướng dẫn mua áo

Chọn áo bạn muốn sở hữu, rồi nhấn [Add to cart] để bỏ vào giỏ hàng. Nếu hiện thông báo không thể thêm vào giỏ hàng thì có nghĩa là chiếc áo đó đã bị kẻ khác nẫng tay trên mất rồi :( Chúng tôi xin chia buồn với bạn. Hệ thống sẽ update những áo đã bị nẫng 2 tiếng một lần.

#01 — S FRONT
#01 — S BACK
#01 — S
Add To Cart
#02 — S FRONT
#02 — S BACK
#02 — S
Add To Cart
#03 — S FRONT
#03 — S BACK
#03 — S
Add To Cart
#04 — M FRONT
#04 — M BACK
#04 — M
Add To Cart
#05 — M FRONT
#05 — M BACK
#05 — M
Add To Cart
#06 — M FRONT
#06 — M BACK
#06 — M
Add To Cart
#07 — M FRONT
#07 — M BACK
#07 — M
Add To Cart
#08 — M FRONT
#08 — M BACK
#08 — M
Add To Cart
#09 — M FRONT
#09 — M BACK
#09 — M
Add To Cart
#10 — M FRONT
#10 — M BACK
#10 — M
Add To Cart
#11 — L FRONT
#11 — L BACK
#11 — L
Add To Cart
#12 — L FRONT
#12 — L BACK
#12 — L
Add To Cart
#13 — L FRONT
#13 — L BACK
#13 — L
Add To Cart
#14 — L FRONT
#14 — L BACK
#14 — L
Add To Cart
#15 — L FRONT
#15 — L BACK
#15 — L
Add To Cart
#16 — L FRONT
#16 — L BACK
#16 — L
Add To Cart
#17 — L FRONT
#17 — L BACK
#17 — L
Add To Cart
#18 — XL FRONT
#18 — XL BACK
#18 — XL
Add To Cart
#19 — XL FRONT
#19 — XL BACK
#19 — XL
Add To Cart
#20 — XL FRONT
#20 — XL BACK
#20 — XL
Add To Cart
#21 — XL FRONT
#21 — XL BACK
#21 — XL
Add To Cart
#22 — XL FRONT
#22 — XL BACK
#22 — XL
Add To Cart
#23 — XL FRONT
#23 — XL BACK
#23 — XL
Add To Cart
#24 — XL FRONT
#24 — XL BACK
#24 — XL
Add To Cart
#25 — XXL FRONT
#25 — XXL BACK
#25 — XXL
Add To Cart
#26 — XXL FRONT
#26 — XXL BACK
#26 — XXL
Add To Cart
#27 — XXL FRONT
#27 — XXL BACK
#27 — XXL
Add To Cart
#28 — XXL FRONT
#28 — XXL BACK
#28 — XXL
Add To Cart
#29 — XXL FRONT
#29 — XXL BACK
#29 — XXL
Add To Cart
#30 — XXL FRONT
#30 — XXL BACK
#30 — XXL
Add To Cart
#31 — XXL FRONT
#31 — XXL BACK
#31 — XXL
Add To Cart
#32 — XXL FRONT
#32 — XXL BACK
#32 — XXL
Add To Cart
#33 — XXL FRONT
#33 — XXL BACK
#33 — XXL
Add To Cart
#34 — XXL FRONT
#34 — XXL BACK
#34 — XXL
Add To Cart
#35 — XXL FRONT
#35 — XXL BACK
#35 — XXL
Add To Cart
#36 — XXL FRONT
#36 — XXL BACK
#36 — XXL
Add To Cart
#37 — XXL FRONT
#37 — XXL BACK
#37 — XXL
Add To Cart
#38 — L FRONT
#38 — L BACK
#38 — L
Add To Cart
#39 — S FRONT
#39 — S BACK
#39 — S
Add To Cart
#40 — S FRONT
#40 — S BACK
#40 — S
Add To Cart
#41 — S FRONT
#41 — S BACK
#41 — S
Add To Cart
#42 — S FRONT
#42 — S BACK
#42 — S
Add To Cart
#43 — S FRONT
#43 — S BACK
#43 — S
Add To Cart
#44 — S FRONT
#44 — S BACK
#44 — S
Add To Cart
#45 — S FRONT
#45 — S BACK
#45 — S
Add To Cart
#46 — S FRONT
#46 — S BACK
#46 — S
Add To Cart
#47 — S FRONT
#47 — S BACK
#47 — S
Add To Cart
#48 — S FRONT
#48 — S BACK
#48 — S
Add To Cart
#49 — S FRONT
#49 — S BACK
#49 — S
Add To Cart
#50 — S FRONT
#50 — S BACK
#50 — S
Add To Cart
#51 — M FRONT
#51 — M BACK
#51 — M
Add To Cart
#52 — M FRONT
#52 — M BACK
#52 — M
Add To Cart
#53 — M FRONT
#53 — M BACK
#53 — M
Add To Cart
#54 — M FRONT
#54 — M BACK
#54 — M
Add To Cart
#55 — M FRONT
#55 — M BACK
#55 — M
Add To Cart
#56 — M FRONT
#56 — M BACK
#56 — M
Add To Cart
#57 — M FRONT
#57 — M BACK
#57 — M
Add To Cart
#58 — M FRONT
#58 — M BACK
#58 — M
Add To Cart
#59 — M FRONT
#59 — M BACK
#59 — M
Add To Cart
#60 — M FRONT
#60 — M BACK
#60 — M
Add To Cart
#61 — M FRONT
#61 — M BACK
#61 — M
Add To Cart
#62 — M FRONT
#62 — M BACK
#62 — M
Add To Cart
#63 — M FRONT
#63 — M BACK
#63 — M
Add To Cart
#64 — L FRONT
#64 — L BACK
#64 — L
Add To Cart
#65 — L FRONT
#65 — L BACK
#65 — L
Add To Cart
#66 — L FRONT
#66 — L BACK
#66 — L
Add To Cart
#67 — L FRONT
#67 — L BACK
#67 — L
Add To Cart
#68 — L FRONT
#68 — L BACK
#68 — L
Add To Cart
#69 — L FRONT
#69 — L BACK
#69 — L
Add To Cart
#70 — L FRONT
#70 — L BACK
#70 — L
Add To Cart
#71 — L FRONT
#71 — L BACK
#71 — L
Add To Cart
#72 — L FRONT
#72 — L BACK
#72 — L
Add To Cart
#73 — L FRONT
#73 — L BACK
#73 — L
Add To Cart
#74 — XL FRONT
#74 — XL BACK
#74 — XL
Add To Cart
#75 — XL FRONT
#75 — XL BACK
#75 — XL
Add To Cart
#76 — XL FRONT
#76 — XL BACK
#76 — XL
Add To Cart
#77 — XL FRONT
#77 — XL BACK
#77 — XL
Add To Cart
#78 — XL FRONT
#78 — XL BACK
#78 — XL
Add To Cart
#79 — XL FRONT
#79 — XL BACK
#79 — XL
Add To Cart
#80 — XL FRONT
#80 — XL BACK
#80 — XL
Add To Cart
#81 — XL FRONT
#81 — XL BACK
#81 — XL
Add To Cart
#82 — XL FRONT
#82 — XL BACK
#82 — XL
Add To Cart
#83 — XL FRONT
#83 — XL BACK
#83 — XL
Add To Cart
#84 — XXL FRONT
#84 — XXL BACK
#84 — XXL
Add To Cart
#85 — XXL FRONT
#85 — XXL BACK
#85 — XXL
Add To Cart